Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

bayram namazı

Kurban Risalesi Tarihçesi Kurban, Hz. Adem’in oğulları Habil ve Kabil arasındaki Allah’a yakın olma çekişmesinin sonucunda Kabil’in Habili öldürmesiyle başlamış, peygamberlerin atası İbrahim Peygamberin oğlu İsmail’i Kurban etmek istemesiyle devam etmiş ve nihayet İslam inancında yılda bir defa zilhicce ayının onuncu gününden itibaren üç günlük süre içerisinde evcil hayvanlardan davar,...