Murat Padak | Kişisel Web Sayfası
Murat Padak | Eğitimci Yazar
Anasayfa » Etiket: Kuranı tanıyalım

Kuranı tanıyalım

Kuranı Kerimi tanıyalım Birinci Cüzün içinde ne var ne yok?  1. Birinci cüz Fatiha Suresi ile başlar ve Bakara Suresi...
Kuranı tanıyalım  İkinci Cüz 1. İkinci cüz 141 – 252 ayetler arası olup, Bakara Suresinin devamıdır. 2. Bir çok emir...
Kuranı Kerimi tanıyalım  Üçüncü Cüz 1. Üçüncü cüz Bakara Suresi 253. Ayetle başlar ve 286 ayetle sure biter. Ardından Âli...
Kuranı tanıyalım  Dördüncü Cüz 1. Dördüncü cüz Âli İmran Suresi 92. ayet ile başlayıp 200 âyet ile sure sonlanır. Daha...
Kuranı tanıyalım  Beşinci Cüz 1. Beşinci cüz Nisa Suresi 24. ayetle başlar ve aynı surenin 147. ayeti ile biter.  2....
Kuranı tanıyalım  Altıncı Cüz 1. Altıncı cüz Nisa Suresi 148 – 176 ve Maide Suresi 82. ayetler arasıdır.  2. Nisa...
Kuranı tanıyalım  Yedinci Cüz 1. Yedinci cüzde Maide Suresi 83-120 ayetler ile Enam Suresi 1-110 ayetleri vardır.  2. Maide 89....
Kuranı tanıyalım  Sekizinci Cüz 1. Sekizinci cüz enam Suresi 111 ile başlar ve 165. ayet ile sure biter. Ardından Araf...
Kuranı Tanıyalım Dokuzuncu Cüz 1. Dokuzuncu cüz Araf Suresi 88. ayetle başlar. Sure 206. ayetle biter ve Enfal Suresi 40....
Kuranı Tanıyalım Onuncu Cüz 1. Onuncu cüz Enfal Suresi 41 ile başlar ve 75 ayetle sure bittikten sonra Tevbe suresi...
Kuranı tanıyalım  On Birinci Cüz 1. Tevbe Sûresi 94. ayetle başlar Hud Sûresi 5. ayetle biter. 2. Tevbe Sûresi yoğunlukla...
Kuranı tanıyalım! On İkinci Cüz 1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. Hud Sûresi ve Yusuf Sûresinin bir bölümü.  2....
Kuranı tanıyalım (13) On Üçüncü Cüz 1. Cüz Yusuf Sûresi 53. ayetle başlayıp İbrahim Sûresi 52. ayetle biter. Arada Ra’d...
Kuranı tanıyalım (14) On Dördüncü Cüz 1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. Hicr Sûresi ve Nahl Sûresi 2. Hicr,...
Kuranı tanıyalım (15) On Beşinci Cüz 1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. İsra Sûresi ve Kehf Sûresinin bir bölümü...
12